بارگذاری...

خدمات ما

سونوگرافی در دوران بارداری

سونوگرافی روشی بی خطر و بدون درد است . در طی بارداری از سونوگرافی برای مشاهده تصاویر دقیقی از جنین استفاده می شود . اکثر زنان در دوران بارداری حداقل به ۴ بار سونوگرافی احتیاج دارند

سونوگرافی برای تشخیص بیماری