روز: سپتامبر 9, 2018

مزایای سونوگرافی رنگی

مزایای سونوگرافی رنگی خطرات سونوگرافی در زمان بارداری چیست؟ ضرورت سونوگرافی داپلر در بارداری چیست؟ سونوگرافی داپلر در زمان بارداری چگونه انجام می شود؟ تفاوت سونوگرافی داپلر و سونوگرافی چهاربعدی در چیست؟ ابتدا به اهداف این سونوگرافی می پردازیم که شامل موارد زیر است از جمله: هدف از اين مطالعه، ارزيابی قابليت تصويربرداری با رنگ […]

ادامه مطلب