ماه: نوامبر 2018

هیستروسونوگرافی

هیستروسونوگرافی احتمالا خیلی از افراد با واژه هیستروسونوگرافی آشنا نیستند  و سوال های بسیاری پیرامون آن دارند  ،سوال هایی مثل  هزینه هیستروسونوگرافی ؟ آیا هیستروسونوگرافی درد دارد ؟ آیا این روش تشخیصی  عوارضی هم دارد و یا اینکه  هیستروسونوگرافی برای چه افرادی تجویز می گردد . توصیه می کنیم اگر شما هم با  این روش […]

ادامه مطلب