روز: نوامبر 21, 2018

سونوگرافی سه بعدی

سونوگرافی سه بعدی سونوگرافی سه بعدی در بارداری از جمله تست هایی است که در دوران حاملگی رایج می باشد و بیشتر آنان این روش را انجام می دهند . سونوگرافی را می توان روندی گوییم که در طی آن تصویرهایی از بافت های گوناگون و نیز ارگان ها و اندام های درونی بدن فرد […]

ادامه مطلب