نویسنده: mavaranet

اقدامات لازم قبل از بارداری

اقدامات لازم زوج ها قبل از بارداری اقدامات لازم زوج ها قبل از بارداری یک بحث در رابطه با وظایف خود بعد از والدین شدنتان داشته باشید. مشاوران مامایی مرکز مامایی رویان مهر سلامت، بر این باورند که زوجین باید یک بحث در مورد مسئولیت ها و وظایف مربوط به زمانی که قرار است والدین […]

ادامه مطلب